Irawati, P., & Muslihah, T. (2023). PENGARUH KEGUNAAN, KEMUDAHAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN LINKAJA SYARIAH BAGI MASYARAKAT SOLO RAYA. JURNAL EKONOMI SAKTI (JES), 12(1), 47-56. doi:10.36272/jes.v12i1A.247